از کارتن خوابی تا کارآفرینی

از کارتن خوابی تا کارآفرینی با صدای زنگ گوشی تلفن همراه از خواب پریدم: « از دفتر مجله خلاقیت تماس می­گیرم، خانمی اصرار دارند شماره تماس شما را داشته باشند و حاضر نیستند کارشان را بگویند. اجازه داریم شماره شما…

ادامه مطلب