چند نکته هنگام نه شنیدن در فروش بیمه

در فروش بیمه نه شنیدن یکی از واقعیت های این حرفه است که بسیاری از افراد به این دلیل این شغل را کنار میگذارند و در بعضی افراد هم باعث تضعیف روحیه آنان میشود. در این مقاله چند نمونه از راه…

ادامه مطلب