گردونه رقابت

وقتی كه شرايط سخت ميشه اين عاليه چون خيلی از آدم ها از گردونه رقابت خارج ميشن و ميدون رو برای قدرتمندان خالی ميكنن. شما ميخواين جزو كدوم دسته از آدما باشين؟ (حميد امامی) می پسندم ۰

ادامه مطلب

معلولیت ،محدودیت نیست

ما انسان ها همه داراي نوعي معلوليت هستيم ؛ معلوليت آشكار : (معلولين جسمي ) اين دسته از انسان ها بخشي از بدن شان دچاركمبود و نارسايي است. معلوليت نيمه آشكار : (معلولين ذهني) اين دسته از انسان ها دچارنارسايي…

ادامه مطلب