۳ عادت پولی که ثروتمند را از فقیر جدا میکند

هنگامی که شما برای ثروتمند شدن برنامه دارید به شما انگیزه ای میدهد حتی باعث می شود تا به سختی بتوانید به رخت خواب بروید. بنابراین قصد داریم یک فرمول ساده برای به ثروت رسیدن را با شما به اشتراک بگذاریم. قانون…

ادامه مطلب