انتخاب اطرافیان

همه ی ما انسان ها بدون شك دارای نبوغ واستعداد های ذاتی هستيم، شكوفايي ما بستگی به اين دارد كه در كنار چه كسانی قرار می گيريم. در انتخاب اطرافيان مان دقت كنيم چون سرنوشت ما را تغيير می دهند….

ادامه مطلب

عادت های روزانه افراد بسیار موفق

همه ما می دانیم که عادت ها می توانند به موفقیت شما در زندگی کمک کنند یا آسیب برسانند. عادت های بد می توانند رشد کنند و به یک شیوه زندگی تبدیل شوند که شما را از چیزهایی که می…

ادامه مطلب

سرنوشت ما وابسته به انتخاب های ماست

همه ي ماانسان ها بدون شك داراي نبوغ واستعداد هاي ذاتي هستيم، شكوفايي ما بستگي به اين دارد كه  در كنار چه كساني قرار مي گيريم، درانتخاب اطرافيان مان دقت كنيم چون سرنوشت ما را تغيير مي دهند. ” حميدامامي “ می…

ادامه مطلب