درست زندگی کردن

زماني كه فرصت زيادي براي زندگي كردن داشتم درست زيستن را بلد نبودم، امروز كه درست زندگي كردن را آموختم فرصت كمي براي زيستن دارم.چه خوشبخت هستند آنهايي كه فرصت زيادي براي زيستن دارند ومي آموزند ازكساني كه زندگي كردن…

ادامه مطلب

دنیا را از آن خودت کن

اگر خودمان را بهتر بشناسيم و بفهميم چه چيزهايي را در خودمان ناديده گرفته ايم و اگر چشم هاي مان را بر توانمندي هاي مان بازكنيم دنيا را از آن خودمان خواهيم كرد. (حميد امامی) می پسندم ۰

ادامه مطلب
موارد بیشتر