اشتباه، شروع یادگیری است

“زمانی که همه چیز درست است ، چیزی یاد نخواهی گرفت. یادگیری هنگام رخ دادن یک اشتباه شروع می شود.” می پسندم ۰

ادامه مطلب