شاد باشید و ناراضی

درست خوانده‌اید، اشتباه ننوشته‌ام. حتما می‌پرسید: «چطور می‌شود هم شاد بود و هم ناراضی؟» خیلی ساده است: شاد باشید از این که زنده‌اید، از این که راه می‌روید، از این که می‌بینید، از این که می‌شنوید، از این که صحبت…

ادامه مطلب