کمی شهامت هم بد نیست !

آیا تا کنون رؤیایی در ذهن داشته اید؟ اگر رؤیایی داشته اید، آیا به آن دست یافته اید؟ آیا تا کنون از خودتان پرسیده اید چرا به این دنیا پا گذاشته ام؟ آیا به چیزی فراتر از خود کنونی تان…

ادامه مطلب