اعتماد کن

اگرهمه ی مردم جهان به شما گفتند نميشه يا نميتونی فقط به حرف دل خودت گوش كن. اگر خودت به اين نتيجه رسيدی كه غير ممكن است و هيچ راهی وجود ندارد، وفقط يك نفر حتی اگر يك ديوانه گفت…

ادامه مطلب

پول یا ثروت ؟

بیشتر انسان ها بین پولدار بودن و ثروتمند بودن تمایزی قائل نیستند و فکر میکنند پول دار بودن و ثروتمند بودن فرقی باهم ندارند؛ ولی این دو مورد کاملا متفاوت اند و آنچه باید به آن توجه داشت این است…

ادامه مطلب

معلولیت ،محدودیت نیست

ما انسان ها همه داراي نوعي معلوليت هستيم ؛ معلوليت آشكار : (معلولين جسمي ) اين دسته از انسان ها بخشي از بدن شان دچاركمبود و نارسايي است. معلوليت نيمه آشكار : (معلولين ذهني) اين دسته از انسان ها دچارنارسايي…

ادامه مطلب