کتاب همه خریدارند، اگر تو فروشنده باشی

 44,900تومان

چرا بعضی از فروشندگان موفق اند و به هرکسی که اراده میکنند میتوانند محصولشان را بفروشند و هیچ مشتری ای توان مخالفت و مقاومت را در برابرشان ندارد….

اطلاعات بیشتر