نه به نه در فروش بیمه‌های عمر

 36,900تومان

کتاب نه به نه در فروش بیمه‌های عمر به نویسندگی حمید امامی به شما می‌گوید که چرا شما بیمه عمر می‌فروشید و چرا مردم بیمه عمر می‌خرند؟

اطلاعات بیشتر