ما انسان ها همه داراي نوعي معلوليت هستيم ؛
معلوليت آشكار : (معلولين جسمي ) اين دسته از انسان ها بخشي از بدن شان دچاركمبود و نارسايي است.
معلوليت نيمه آشكار : (معلولين ذهني) اين دسته از انسان ها دچارنارسايي ذهني هستند واز نداشتن هماهنگي اعصاب وعضله رنج مي برند.
و معلوليت پنهان : ( معلولين باوري ) هستند اين دسته از افراد كه شامل اكثريت جامعه مي شود باور هاي شان بيمار است آنها باور دارند توانايي يك سري كارها را ندارند


♥ درحالي كه انسان توانمند ترين و قدرتمند ترين مخلوق پروردگار است. باور هاي مان را قدرت ببخشيم تا خودمان را به خودمان اثبات كنيم ♥

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *