موفقیت یعنی

آينده را نمي توان به درستي پيش بيني كرد ولي مي توان به راحتي آن را طراحي كرد و با تلاش و پشتكار آن را ساخت. (حميدامامي )

با حسودان مهربان باشید

آنهايي كه پشت سر شما بد مي­گويند، به شما حسادت ميكنند و با شما دشمني مي كنند، بيش از هركسي نيازمند محبت وتوجه شما هستند. تا ميتوانيد با آنها مهربان باشيد. (حميد امامي)  

من میتوانم

هيچ كس نميتونه ما رو محدود كنه مگر اين كه اين محدوديت رو، خودمون بپذيريم. هيچ كس نميتونه به ما رشد و آگاهي ببخشه مگر اين كه خودمون اين تغييركردن رو بخوايم. ( حميدامامي )  

موارد بیشتر