با حسودان مهربان باشید

آنهايي كه پشت سر شما بد مي­گويند، به شما حسادت ميكنند و با شما دشمني مي كنند، بيش از هركسي نيازمند محبت وتوجه شما هستند. تا ميتوانيد با آنها مهربان باشيد. (حميد امامي)  

من میتوانم

هيچ كس نميتونه ما رو محدود كنه مگر اين كه اين محدوديت رو، خودمون بپذيريم. هيچ كس نميتونه به ما رشد و آگاهي ببخشه مگر اين كه خودمون اين تغييركردن رو بخوايم. ( حميدامامي )  

احساس ارزشمند بودن

اگر به آينده سرزمين مان علاقه مند هستيم بايد كمك كنيم مردم قدرتمندي داشته باشيم، كمك كنيم محيطي بسازيم تا جوانان برجسته اي درآن رشد كنند بيائيم به مردم سرزمين مان احساس ارزشمند بودن بدهيم (حميدامامي)

موارد بیشتر